Công Ty TNHH DDK Group

Địa Chỉ: 41F/12 Đặng Thùy Trâm
Phường 13, Bình Thạnh.
SĐT: 1900 0026

New Jersey

6 Split Rock Drive
Cherry Hill, NJ 4563
(856) 323-9746

Asia Pacific

343 Main St
#232 Singapore, SG 67867
(657) 898-0455

Europe

89 Kingstreet St
#3200 London, PObox 19103
(433) 896-0455

Copyright by DDK Group